ศิริราช จับมือ เพอเซ็ปทรา สตาร์ทอัพไทยร่วมพัฒนา AI เพื่อรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลศิริราชเปิดตัว 2 นวัตกรรม พัฒนาการแพทย์รักษาผู้ป่วยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อ่านภาพเอกซเรย์และรายงานผลทางการแพทย์ และ รักษาโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ (Essential Tremor) ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการถ่ายภาพ MRI ที่แรกของประเทศ (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จับมือกับทางบริษัทเพอเซ็ปทรา สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ลงนามร่วมพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรังสีวินิจฉัย ณ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น1 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.คลินิก พญ. อัญชลี ชูโรจน์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ร่วมลงนามกับ คุณสุพิชญา พู่พิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด

พิธีลงนามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการลงนามข้อตกลงครั้งที่ 2 ต่อจากการลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ เมื่อพ.ศ 2562 จึงแสดงให้เห็นว่าการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในกระบวนการวินิจฉัยในโรงพยาบาลมีประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย และเป็นไปตามพันธกิจของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา โดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์โดยใช้องค์ความรู้จากทางคณะแทพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ที่มีความเข้มแข็งทางด้านการแพทย์ ผนวกเข้ากับทางบริษัทที่มีความเข้มแข็งอีกด้านหนึ่งหรือด้านเทคโนโลยี จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมที่ประชาชนชาวไทยจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาครั้งนี้

ระบบปัญญาประดิษฐ์อินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ ปัญญาประดิษฐ์ทีช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ทรวงอกนั้นปัจจุบันครอบคลุมถึง 9 ความผิดปกติโดยระบุตำแหน่งรอยโรคผ่าน Heat map guide จึงสามารถช่วยเรื่องการตัดสินใจในการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดล Deep Learning ในการวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางรังสีจำนวน 1.5 ล้านภาพที่ผ่านการคัดกรองจากรังสีแพทย์ โดยเน้นภาพจากคนเอเชียเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ระบบเข้าใจและคุ้นเคยลักษณะกลุ่มโรคของคนไทยมากยิ่งขึ้น

ทางเพอเซ็ปทราเห็นว่าโรคที่เกี่ยวกับปอด เช่น โรคมะเร็งปอด วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นกลุ่มโรคที่ติดอันดับที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเกือบทุกปี แต่จำนวนผู้แพทย์เชี่ยวชาญที่ช่วยคัดกรองโรคนั้นยังขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียนมาตลอด จึงทำให้บริษัทเพอเซ็ปทรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ทุกโรงพยาบาลได้มีโอกาสมอบมาตรฐานการรักษาได้ดีที่สุด การร่วมมือกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในอุตสหกรรมการแพทย์และเป็นเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

Greetings, health enthusiasts! As we step into the promising landscape of 2024, the healthcare sector is undergoing a transformative evolution, thanks to cutting-edge technologies. From AI-powered diagnostics to regulatory controls and patient-doctor communication, this year holds the promise of groundbreaking innovations
AI often seems like a buzzword tied to machine learning and deep learning. Let's breaking down those terms!
ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา