สมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี จับมือร่วมกันพัฒนามาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทางด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และอีก 11 บริษัทด้านเทคโนโลยีและ Certification Body ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานแนวทางในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาแนวทางที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรฐาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

โดยบริษัทที่เข้าร่วมการลงนามมีดังต่อไปนี้

บริษัท กสิกรแล็บส์ จำกัด
บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
บริษัท ไอแอพ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
บริษัท เอไอไนน์ จำกัด
บริษัท ไวท์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โพรเมซส์ จำกัด
บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด

ปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงทำให้กลุ่มสมาคมและบริษัทดังกล่าวที่เข้าร่วมลงนามเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานในการผลิตเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตามแนวจริยธรรมของการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

งานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานกว่า 600 ท่าน ทั้งคณะปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงพยาบาลเพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรคและการบริการทางการแพทย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดในการปฏิวัติระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
What Makes Good AI in Medical Imaging? At Perceptra, we believe an effective AI solution goes beyond just the algorithm. Here's our perspective on the characteristics of good AI in medical imaging.
Perceptra today announced that our AI for chest X-ray analysis, Inspectra CXR has received official approval from the Health Sciences Authority (HSA) of Singapore.