ทำความรู้จักกับ Inspectra CXR ผู้ช่วยแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Inspectra คืออะไร

“Inspectra CXR” เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในปอด ของบริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด Healthtech Startup ในประเทศไทย ตัวระบบ AI ช่วยแยกความรุนแรงของผู้ติดเชื้อ และทำให้สามารถบ่งชี้ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนได้อย่างชัดเจน เทคโนโลยีนี้เองที่จะสามารถตอบโจทย์เรื่องการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Inspectra CXR ได้รับการพัฒนามาจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกกว่า 1.5 ล้านภาพ และใช้เวลาในการวิจัยพัฒนามากว่า 2 ปี เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติที่พบได้ทั่วไปจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้ถึง 8 สภาวะ และผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำมากกว่า 94% จากการทดสอบการอ่านผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกของคนไทยกว่า 100,000 ภาพ จนได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้ใช้งานในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษัทฯ จึงได้นำผลลัพธ์ไปต่อยอดให้แพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเล็กทั่วประเทศ โดยการใช้งานในโรงพยาบาลจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Inspectra CXR เข้ากับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ทำให้แพทย์ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และไม่กระทบรูปแบบการทำงานเดิม ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและภาระงานของแพทย์รังสีในการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้มากถึงร้อยละ 70

ระบบดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัท เพอเซ็ปทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI เข้าผนึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกทั้งยังได้มีการทำวิจัยร่วมกับโรงเรียนแพทย์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง วันนี้ระบบ Inspectra CXR ได้มาเป็นผู้ช่วยแพทย์กว่า 1,000 รายในการตรวจจับรอยโรคในกว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

บทบาทของ Inspectra CXR ท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19

ในวันที่ประเทศไทย มีจำนวนผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 1 ล้านราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่า 10,000 ราย โดยตัวเลขดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน แต่หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องความขาดแคลนของทรัพยากรและบุคคลากรทางการแพทย์ เมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอาจเข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า หรือบางรายไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้ ทางผู้เขียนจึงเกิดคำถามว่า “ถ้าตนเองหรือญาติพี่น้องติดเชื้อ COVID-19 จะรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร” ทางออกที่สามารถทำให้ระบบสาธารณสุขยังดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางภาวะที่ขาดแคลนเตียงและยารักษา COVID-19 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ Inspectra CXR จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เพราะระบบจะช่วยให้แพทย์รังสีสามารถตรวจวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ปอดได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ระบบอินสเป็คทราเข้ามาได้ช่วยแพทย์ทำการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปแล้วไม่ต่ำกว่า 130,000 ราย โดยระบบอินสเป็คทราสามารถพบความผิดปกติในปอดของผู้ติดเชื้อและแจ้งเตือนสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพร้อมทั้งบ่งชี้ตำแหน่งความผิดปกติในปอดทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอก

หากผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทุกคนได้รับการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองภาวะติดเชื้อในปอดก่อน และนำข้อมูลนี้มาประเมินตามหลักเกณฑ์การจ่ายยาหรือรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ที่สมควรได้รับยาจะได้รับยาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็จะได้รับการรักษาก่อนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

 

ความสามารถอื่น ๆ ของ Inspectra CXR

นอกเหนือจากการช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วระบบ Inspectra CXR ยังสามารถใช้งานในการตรวจคัดกรองปกติที่จะมาช่วยตรวจจับโรคที่พบทั่วไปในปอดได้ถึง 8 สภาวะ อีกทั้งระบบมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถเข้ามาช่วยการคัดกรองในสภาวะเร่งด่วนอย่างห้องฉุกเฉินได้เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญมากในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยที่ระบบดังกล่าวมีการล็อคข้อมูลถึง 3 ชั้น และได้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล อีกทั้งมีการจำกัดสิทธิการดูข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

เพอเซ็ปทรามีความตั้งใจที่จะนำผลงาน AI healthcare มาเสริมจุดเด่นด้านการบริการสาธารณสุขของประเทศไปสู่เวทีโลก โดยเริ่มพัฒนา AI สำหรับการแพทย์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมแล้ว และจะมีแผนที่จะขยายการบริการไปยังประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2565 สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Facebook Page: Perceptra หรือ Line Official: @Perceptra

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

We believe a 'good AI' goes beyond just algorithms. Here's the characteristics of good AI from our perspective.
Perceptra today announced that our AI for chest X-ray analysis, Inspectra CXR has received official approval from the Health Sciences Authority (HSA) of Singapore.
The summary of Navigating the Waves of AI Technology in Healthcare led by Dr. Warasinee, a Faculty member, Institute of Field Robotics, King Mongkut's University of Technology Thonburi, and co-founder of Perceptra.