สป.สัญจร นครศรีธรรมราช นำ AI ยกระดับการแพทย์ไทยสู่มิติใหม่

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายนที่ผ่านมา งานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานกว่า 600 ท่าน ทั้งคณะปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงพยาบาลเพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรคและการบริการทางการแพทย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดในการปฏิวัติระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

จากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ก้าวสู่การนำ AI มาใช้ในวงการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ Inspectra CXR ระบบ AI วิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ปอดที่พัฒนาโดยบริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด มาใช้งาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แม้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง นับเป็นการพลิกโฉมมาตรฐานการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายการแพทย์ดิจิทัล

จุดเด่นของ Inspectra CXR คือความสามารถในการคัดกรองโรคได้ครอบคลุมถึง 8 สภาวะ ตั้งแต่มะเร็งปอด วัณโรค ไปจนถึง ปอดบวมน้ำ และ ปอดแฟบ โดยมีความถูกต้องแม่นยำในการคัดกรองภาพปกติ (NPV) สูงถึง 99% จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบโดยโรงพยาบาลมหาราชในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจถึง 1,579 ราย ระบบสามารถตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้ถึง 2 ราย และช่วยคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคได้ถึง 187 ราย โดย 44 รายพบว่ามีอาการรุนแรง ซึ่งการตรวจพบโรคได้อย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก

ความสำเร็จของ Inspectra CXR เป็นผลจากการพัฒนาของทีมงานเพอเซ็ปทราด้วยเทคโนโลยี Deep Learning โดยร่วมมือกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากฐานข้อมูลภาพถ่ายรังสีกว่า 1.9 ล้านภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของคนเอเชีย จึงทำให้ระบบมีความคุ้นเคยกับลักษณะโรคของคนไทยเป็นอย่างดี อีกทั้ง Inspectra CXR ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งของไทยและสิงคโปร์ และได้รับมาตรฐานสากล ISO13485:2016 จึงมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบ

งาน สป.สัญจรครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี AI อย่างไม่หยุดยั้ง ผลงานที่เกิดขึ้นล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมมายกระดับวงการการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงในทุกพื้นที่ การนำเทคโนโลยีของเพอเซ็ปทรามาใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิวัติวงการสาธารณสุขของไทยครั้งสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไทยสู่อนาคตแห่งการแพทย์ยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

Radiologists are at the forefront of the medical AI revolution, and for good reason. This blog dives into the key takeaways from a seminar led by Dr. Kewalin Rangsinaporn, MD, Radiologist and Director of Health Design Center at Bangkok Hospital Headquarters
What Makes Good AI in Medical Imaging? At Perceptra, we believe an effective AI solution goes beyond just the algorithm. Here's our perspective on the characteristics of good AI in medical imaging.
Perceptra today announced that our AI for chest X-ray analysis, Inspectra CXR has received official approval from the Health Sciences Authority (HSA) of Singapore.